Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Hallux Podotherapie BV

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door een van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’.

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toeplassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Facturering gebeurt na uw onderzoek door een van onze specialisten. Wij zullen meteen overgaan tot het bestellen van uw (podo)therapeutische hulpmiddelen. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, ook indien uw zorgverzekeraar nog niet aan u heeft vergoed.
 2. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 3. U dient de eventuele declaratie van onze factuur zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken vanuit de aanvullende verzekering. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding plaats zal vinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw verzekeraar te raadplegen.
 4. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn van de actuele voorwaarden. Uiteraard zullen wij hierin zo accuraat mogelijk zijn. Wij adviseren u dan ook de polisvoorwaarden te raadplegen.
 5. Wanneer u in gebreke van betaling blijft behouden wij ons het recht voor incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een deurwaarder in. De gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de patiënt.
 6. U kunt gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) tot 24 uur van te voren annuleren. Wij behouden ons het recht, om voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, kosten in rekening te brengen (de hoogte van de kosten is afhankelijk van de duur en het type consult / afspraak).
 7. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse vereniging van de podotherapeuten (NVVP) en staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast zijn onze Medisch pedicures lid van Provoet en staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP). Steunzolen, ortheses en nagelbeugels zijn podotherapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Mocht er een aanpassing aan uw steunzolen nodig zijn, dan vallen deze de eerste 2 maanden, vanaf ophalen, binnen de servicetermijn. Wanneer geen nacontrolebehandeling is afgesproken, of u komt na de servicetermijn op extra consult, dan worden de kosten in rekening gebracht.
  1. Op het moment dat een externe partij de therapeutisch aangemeten zolen van Hallux Podotherapie aanpast, vervalt elke vorm van garantie. 
 8. Een paramedicus heeft geen resultaatplicht, wel een inspanningsplicht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 9. Patiënt dient ons te allen tijde volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 10. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze podotherapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
 11. Voor het gebruik van steunzolen in gecertificeerde veiligheidsschoenen geldt veiligheidsnorm EN ISO 20345. Deze norm bepaalt dat de aansprakelijkheid van gecertificeerde veiligheidsschoen. U bent zelf verantwoordelijk aan onze specialisten te melden dat de zolen dienen voor gebruik in gecertificeerde veiligheidsschoenen. Onze specialisten kunnen u in dat geval een combinatie van gecertificeerde veiligheidsschoenen aanbieden die voldoen aan de en-iso 20345 veiligheidsnorm. Hallux Podotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien men toch anders besluit.
 12. Indien u klachten heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij: Hallux Podotherapie per e-mail info@hallux.nl
 13. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade. Wij voldoen aan de privacywet. Raadpleeg www.hallux.nl voor meer informatie.
 14. PLT Custom Products is de leverancier van voor Steunzolen, Fits Comfort, Fits Custom, Supplementen en accessoires. PLT Custom Products heeft hiervoor een conformiteitsverklaring afgegeven en beheert het technisch dossier. Bijlages; Conformiteitsverklaring & Handleiding PLT Custom Products.

Onze cliënten vertellen

Henri is vakkundig en erg vriendelijk.annelies van der eijken★★★★★5/5Avatar van annelies van der eijken
Super tevreden met de zorg die ik bij Hallux Voetexperts heb ontvangen! Katja is ontzettend aardig en behandelt met zorg en aandacht.Marieke★★★★★5/5Avatar van Marieke
Goede begeleiding en steunzolen zijn erg goed voel me een stuk beter!Rick Reitsma★★★★★5/5 Avatar van Rick Reitsma
Bedankt voor al je hulp en adviezen. Altijd eerlijk en transparant geweest over de behandeling en ik ben heel fijn geholpen.Sanne Koop★★★★★5/5Avatar van Sanne Koop
Aron Koppe★★★★4/5Avatar van Aron Koppe
Mevrouw Krooswijk is een ontzettend fijne podotherapeut. Ze biedt echt een luisterend oor en schroomt niet om naar eerder besproken zaken te vragen, zoals een opleiding. Hierdoor neemt ze de tijd voor haar klanten. Mevrouw Krooswijk geeft daarnaast altijd duidelijke uitleg over de zaken die ze onderneemt, maar ook wat "de klant" moet regelen, bijvoorbeeld qua vergoeding. Kortom: zeer prettige ervaring!Joyce Groenewegen★★★★★5/5 Avatar van Joyce Groenewegen
Zeer aangename locatie en ontzettend goed geholpen door Podotherapeut Stevens, H.W.M. Zeer professioneel en deskundig advies gegeven, ook erg leuk en vriendelijk wat het bezoek gezellig maakt!Alessa Joseph★★★★★5/5 Avatar van Alessa Joseph
Na een mindere ervaring bij een andere podotherapeut kwam ik bij Hallux terecht en ik ben supertevreden! Eline is heel vakkundig, heeft me goed geholpen en de steunzolen die ik heb gekregen zijn perfect!Renee Meppen★★★★★5/5 Avatar van Renee Meppen
Prima prettige behandeling en goed advies.Pascalle Van Gorkum★★★★4/5Avatar van Pascalle Van Gorkum
Bron: Google Reviews