Privacybeleid

Home » Privacybeleid

Hallux respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Uw gegevens

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en medisch wetenschappelijk onderzoek (geanonimiseerd of gepseudonimiseerd), om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen in uw zorgaanbod en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie. Indien bij klachtenafhandeling crediteren plaats vindt, zal de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte worden gebracht.

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit.

Uitwisseling van uw gegevens

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Zoals wordt vermeld in het telefoonbandje bij aanvang van de oproep nemen wij onze telefoongesprekken op voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Dit geldt voor de inkomende en uitgaande gesprekken. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met derden zonder uw toestemming. De gesprekken worden na 12 maanden verwijderd.

Bescherming van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons via info@hallux.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en software. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorgen wij ervoor dat uw privacy-rechten worden gewaarborgd in een verwerkersovereenkomst.

Verwerkingsregister

Bekijk ons verwerkingsregister.

Privacyverklaring Sollicitanten

Gegevens van sollicitanten
Hallux hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet en regelgeving voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief met cv gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens en eventuele videosollicitatie worden verwerkt door Hallux en worden opgenomen in onze HR-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Hallux. Hallux verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond en gezondheid onthullen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Verwerken gegevens van sollicitanten
Hallux verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s die ons verstuurd worden via de e-mail of reguliere post. Hallux verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de HR-database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.)

Bewaartermijn gegevens van sollicitanten
Hallux bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-en selectieprocedure. Na afloop van de wervings-en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk aangeeft dat zijn/haar gegevens langer (maximaal 1 jaar) mogen worden bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Hallux verwijderd.

Beveiliging gegevens van sollicitanten
Hallux maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Hallux heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Hallux blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Hallux die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Hallux. Personeelsleden van Hallux zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Hallux bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Hallux voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Hallux waarborgt ook dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Hallux gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de wettelijke vereisten.

Contactinformatie

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot info@hallux.nl.

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen die verband houden met privacy van sollicitanten. Informatie over vacatures bij Hallux of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord.

Right to be forgotten (vergeetrecht)

Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij Hallux. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk een klacht in te dienen. Hallux is zonder uw gegevens niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht. Klik hier om het formulier in te vullen.

Online analysetools

Google Analytics

Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Google AdWords

Op basis van uw Google zoekopdracht wordt een gerichte advertentie in het zoeknetwerk van Google geplaatst. De resultaten die hierbij naar voren komen, kunnen beïnvloed zijn door een eerder bezoek aan onze website. Wij maken doelgroepen op basis van surfgedrag, waarmee Google in staat is om gerichte advertenties in het zoeknetwerk te plaatsen namens Hallux.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Facebook Pixel

Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde ‘Facebook Pixel’. Dit betekent dat er een bestandje in uw browser wordt opgeslagen waarmee Facebook namens Hallux gerichte advertenties op uw Facebook- of Instagramtijdlijn kan plaatsen op basis van uw surfgedrag.

Wij kunnen uit de verzamelde gegevens niet opmaken wie u bent. Er wordt alleen een registratie gemaakt van de pagina’s die u bezoekt en wanneer u deze bezoekt. Deze gegevens worden gekoppeld aan uw (anonieme) Facebookprofielgegevens, op basis waarvan een advertentiepubliek gemaakt wordt.

Wilt u niet dat deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties, dan kunt u terecht op de website van AboutAds of YourOnlineChoices. Hier kunt u de betreffende instellingen heel gemakkelijk wijzigen.

Meer informatie

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Google
Klik hier voor het privacybeleid van Facebook

Onze cliënten vertellen

Eline Witlox is een zeer deskundige en communicatief vaardige podotherapeut. Eindelijk begrijp ik waar mijn klachten door veroorzaakt worden en wat er eventueel aan te doen is.Eduard De Vries★★★★★5/5Avatar van Eduard De Vries
Lindavandberg Vd Berg★★★★4/5Avatar van Lindavandberg Vd Berg
Gertjan Mensink★★★★4/5Avatar van Gertjan Mensink
Behandeld door Bart. Een topper! Goed onderzoek, goede oplossing en dus een tevreden klant!Jeroen van Eijndhoven★★★★★5/5 Avatar van Jeroen van Eijndhoven
Super geholpen. Professioneel en deskundig personeel.Pieter Dijkstra★★★★★5/5 Avatar van Pieter Dijkstra
Wat een fijne locatie. Je word serieus genomen en goed naar je geluisterd. Mede dankzij de perfecte inmeting voor de zolen zijn alle problemen verholpen. In de toekomst ga ik hier zeker terug naar toe als ik nieuwe zolen nodig heb. Snelle service met goed personeel die weten waar ze over praten.Dennis Roem★★★★★5/5Avatar van Dennis Roem
Virgien Neyenhuis★★★★★5/5Avatar van Virgien Neyenhuis
Ik ben zo blij wat Agnes voor me heeft betekent met het aanmeten van m'n nieuwe steunzolen. Naast dat ze goed zitten in m'n schoenen heb ik ze van de winter ook uitgeprobeerd in m'n skischoenen. Normaal is het veel ellende en pijn bij elke afdaling en maakte ik er een sport van die skischoenen zo snel mogelijk uit te krijgen. Maar nu heb ik voor het eerst sinds tijden geen pijn meer gehad bij het skiën en zelfs m'n schoenen na meerdere afdalingen aan kunnen houden. Wat een verschil en wat ben ik Agnes hier ontzettend dankbaar voor!Marit Wittendorp★★★★★5/5 Avatar van Marit Wittendorp
Hallux gekozen vanwege de reviews van zorgverlener Katja. Niet teleurgesteld, rustige, behulpzame zorgverlener met veel kennis. Denkt goed mee als je direct al een hulpstuk nodig hebt. Ik ben heel tevreden en ik weet dat als er weer wat opduikt, Katja paraat staat. Dank!Lenny van der Ham★★★★★5/5Avatar van Lenny van der Ham
Bron: Google Reviews