Privacybeleid

Home » Privacybeleid

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners, uw zorgverzekeraar en Infomedics) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

 • Als zorgaanbieder zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een kwaliteitsaudit. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorgverlening regelmatig wordt getoetst. Eens in de vijf jaar wordt er in onze praktijk een kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De externe auditeurs die voor het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening kennis nemen van de inhoud van uw dossier hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien u bezwaar maakt tegen het uitvoeren van de audit waarbij u gegevens worden ingezien door een externe auditeur dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken bij uw podotherapeut.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze praktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
  uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Hallux Podotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 088-3456543, mail ons via het adres info@hallux-groep.nl of stuur ons een bericht via de website hallux-groep.nl.
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Website

Uw privacy is voor Hallux Podotherapie erg belangrijk. Daarom vertellen wij u graag hoe wij werken met de gegevens die we verzamelen en ontvangen van de website.

Google Analytics

Hallux Voetexperts maakt op de website www.hallux-groep.nl gebruik van analytische cookies.
De Google Analytics data die wij op de website verzamelen gebruiken wij uitsluitend ter informatie, om de website optimaler voor u in te richten en om campagnestatistieken uit Google Adwords te meten.
Hiervoor heeft Hallux Podotherapie een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om deze gegevens te delen met derden.

Contactformulieren

Wij kunnen u vragen om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email Adres
 • Telefoonnummer
 • Uw bericht

De reden dat wij deze gegevens aan u vragen is dat wij deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om uw vraag, afspraakverzoek en/of contactverzoek correct te behandelen. Zodra wij uw formulier behandeld hebben worden deze gegevens verwijderd.

Zopim livechat

Op de website van www.hallux-groep.nl kunt u gebruik maken van de chatmogelijkheden die hier geboden worden. Deze chat dient ervoor om u als bezoeker te ondersteunen bij uw vragen/opmerkingen. De vragen/opmerkingen die u verstuurd worden na behandeling verwijderd.

Nieuwsbrief

U ontvangt als cliënt enkele keren per een jaar een nieuwsupdate over de ontwikkelingen van de markt en over Hallux Podotherapie. Wilt u deze e-mail niet ontvangen dan kun u zich op twee manieren afmelden;
1. Als u de nieuwsbrief ontvang kunt u zich via de knop afmelden, uit het systeem van de nieuwsbrieven verwijderen. Uw e-mail adres zal voor een periode van 1 jaar op inactief blijven staan voordat deze wordt verwijderd.
2. U kunt een bericht versturen naar secretariaat@hallux-groep.nl met uw verzoek tot afmelden.

Gegevensverantwoordelijke

Hallux Podotherapie
Nikkelstraat 12
4823 AB Breda

Heeft u vragen over uw gegevens die wij in ons bezit hebben? Dan kun u contact opnemen met secretariaat@hallux-groep.nl.

Onze cliënten vertellen

Ad van Gastelen★★★★★5/5Avatar van Ad van Gastelen
Laura is zo geweldig, bekijkt alles goed. Voelde me erg op mijn gemak. En als je belt naar de klantenservice zo vriendelijk, denken mee!JelleMartine Zuidervaart★★★★★5/5Avatar van JelleMartine Zuidervaart
heleen rijsdam★★★★4/5Avatar van heleen rijsdam
Jose Timmermans★★★★★5/5Avatar van Jose Timmermans
Ik ben prettig en vakkundig geholpen. Duidelijke uitleg en goede service toen het gegeven hulpmiddel niet prettig zat.Cora van der Heijden★★★★4/5Avatar van Cora van der Heijden
Jan Snijders★★★★4/5 Avatar van Jan Snijders
Erg tevreden over mijn nieuwe steunzolen. Erg goed geholpen door Brigitte. Klantvriendelijkheid en vakbekwaamheid staan voorop.Joana Verhaaren★★★★★5/5 Avatar van Joana Verhaaren
Virgien Neyenhuis★★★★★5/5Avatar van Virgien Neyenhuis
Lindavandberg Vd Berg★★★★4/5Avatar van Lindavandberg Vd Berg
Bron: Google Reviews